MatematikkTV

Kurvedrøfting: Asymptoter:
Horisontale, vertikale og skråasymptoter

Videolengde: 09:46

I denne videoen ser vi på hva det betyr at en funksjon har en asymptote, og hvordan vi kan finne horisontale, vertikale og skråasymptoter. Til slutt ser vi et konkret eksempel på hvordan vi finner en skråasymptote for en funksjon.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Kurvedrøfting: AsymptoterCopyright © MatematikkTV