MatematikkTV

Bevisteknikker: Kontrapositivt bevis og motsigelsesbevis

Videolengde: 09:59

I denne videoen tar vi for oss bevisteknikkene kontrapositivt bevis og bevis ved motsigelse, og ser et par enkle eksempler på hvordan disse teknikkene kan brukes i praksis. Du finner et mer avansert eksempel på bruk av motsigelsesbevis i denne videoen hvor vi benytter teknikken til å bevise at det fins uendelig mange primtall.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Bevisteknikker: Kontrapositivt bevis og motsigelsesbevisCopyright © MatematikkTV