MatematikkTV

Delbrøkoppspalting:
Den generelle teknikken

Videolengde: 23:53

I denne videosnutten ser vi litt nærmere på den integrasjonsteknikken som kalles delbrøkoppspaltning, som går ut på å spalte opp en rasjonal funksjon vi ønsker å integrere i en sum av enklere brøker som vi kan integrere leddvis. Generelt er disse brøkene enten på formen A/(x-r)^m eller (Bx+C)/(x^2+bx+c)^n, og vi ser på hvordan hver av de to typene brøker kan integreres (men vi ser bare på tilfellet n=1). Til slutt gir vi en kort oppsummering av den generelle formen for delbrøkoppspaltning. Flere konkrete regneeksempler er gitt i de andre videoene om denne integrasjonsteknikken (del 1, del 2 og del 3).

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3 Tavle 4

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Delbrøkoppspalting:
En gjennomgang av den generelle teknikkenCopyright © MatematikkTV