MatematikkTV

Delbrøkoppspalting:
Del 1: Enkel variant

Videolengde: 17:16

I denne videoen ser vi på en enkel variant av den integrasjonsteknikken som kalles delbrøkoppspalting, som går ut på å spalte opp en rasjonal funksjon som vi ønsker å integrere i en sum av enklere brøker som vi kan integrere leddvis. I denne videoen ser vi bare på det tilfellet hvor faktoriseringen av nevneren i den opprinnelige rasjonale funksjonen bare består av lineære faktorer, og hvor alle røttene er distinkte slik at ingen av de lineære faktorene forekommer i en høyere potens. Hva som skjer hvis vi har repeterte røtter eller hvis det inngår andregradspolynomer (uten reelle røtter) i faktoriseringen, kan du se i de neste videoene om delbrøkoppspalting (del 2 og del 3).

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Delbrøkoppspalting:
Enkel variant med lineære faktorer i nevnerCopyright © MatematikkTV