MatematikkTV

Delbrøkoppspalting:
Del 2: Repeterte røtter

Videolengde: 13:48

I denne videoen ser vi videre på integrasjonsteknikken delbrøkoppspalting, og tar for oss hva som skjer når vi har repeterte røtter slik at det forekommer høyere potenser av lineære faktorer i faktoriseringen av nevneren i den opprinnelige rasjonale funksjonen. Hva som skjer hvis det inngår andregradspolynomer (uten reelle røtter) i faktoriseringen, kan du se i den neste videoen om delbrøkoppspalting (del 3).

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Delbrøkoppspalting:
Høyere potenser av lineære faktorer i nevnerCopyright © MatematikkTV