MatematikkTV

Delbrøkoppspalting:
Del 3: Andregradspolynom

Videolengde: 22:57

I denne videoen ser vi videre på integrasjonsteknikken delbrøkoppspalting, og tar for oss hva som skjer når andregradspolynomer (uten reelle røtter) inngår i faktoriseringen av nevneren i den opprinnelige rasjonale funksjonen. Ønsker du en mer generell presentasjon av teknikken delbrøkoppspalting, med en litt grundigere gjennomgang av triksene som forekommer på slutten av denne videoen, kan du prøve denne videoen.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Delbrøkoppspalting:
Andregradspolynom som faktor i nevnerCopyright © MatematikkTV