MatematikkTV

Delvis integrasjon

Videolengde: 14:41

Vi starter med å se på hvordan delvis integrasjon gjenspeiler produktregelen for derivasjon, og hvordan vi kan bruke denne integrasjonsteknikken til å skaffe oss et enklere integral som vi lett kan regne ut. Deretter gjennomgår vi to eksempler på bruk av denne teknikken. Til slutt viser vi raskt to litt mer kompliserte eksempler hvor det ene illustrerer at vi av og til må bruke teknikken flere ganger for å komme i mål, mens det andre viser at vi av og til kan benytte teknikken selv om vi ikke får noe enklere integral å regne ut.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3 Tavle 4

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Delvis integrasjonCopyright © MatematikkTV