MatematikkTV

Delvis integrasjon (Del 2)

Videolengde: 09:42

Her går vi langsommere igjennom de to siste eksemplene som vi raskt presenterte på slutten av den første videosnutten om delvis integrasjon, så denne videosnutten er bare ment for dem som ønsker en langsommere gjennomgang av disse regneeksemplene. Det første eksemplet viser at vi av og til må benytte delvis integrasjon flere ganger i samme regnestykke, mens det andre eksemplet viser at teknikken med delvis integrasjon av og til kan benyttes selv om vi ikke greier å velge u og v' på en slik måte at vi får et enklere integral å løse. Dessverre er nedre venstre hjørne av tavla utenfor kamerabildet i siste eksempel, men det eneste som var skrevet opp der, var integralet vi startet med (som også står i øvre venstre hjørne av tavla).

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 3 Tavle 4

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Delvis integrasjon (Del 2)Copyright © MatematikkTV