MatematikkTV

Ekstremalverdisetningen

Videolengde: 08:34

Vi starter med å se på noen enkle figurer som viser ideen bak ekstremalverdisetningen og hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at den skal gjelde. Deretter presenteres den formelle formuleringen av ekstremalverdisetningen, og til slutt følger et enkelt eksempel på hvordan denne setningen kan brukes til å begrunne at en funksjon har maksimal- og minimalpunkter uten at vi trenger å regne ut hva disse ekstremalpunktene er.Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: EkstremalverdisetningenCopyright © MatematikkTV