MatematikkTV

Epsilon-delta definisjonen av grenseverdi

Videolengde: 08:31

Vi starter med å se på noen figurer som viser hva vi intuitivt mener med at en funksjon f(x) har L som grenseverdi når x går mot punktet a, og hvordan denne ideen kan presiseres ved å innføre størrelsene epsilon og delta. Deretter ser vi på den formelle epsilon-delta definisjonen av hva det betyr at grenseverdien for f(x) når x går mot a er lik L. Til slutt ser vi et eksempel på hvordan denne definisjonen kan brukes til å vise at en konkret funksjon har en gitt verdi som grenseverdi.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3 Tavle 4

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Epsilon-delta definisjonen av grenseverdiCopyright © MatematikkTV