Videosnutter:

Kalkulus:
Komplekse tall: regneregler
Komplekse tall: geometrisk tolkning
Komplekse tall: potenser og n-te røtter
Komplekse tall: regneeksempler (del 1)
Komplekse tall: regneeksempler (del 2)
Komplekse tall: regneeksempler (del 3)
Komplekse tall: regneeksempler (del 4)
Algebraens fundamentalteorem
Komplekse tall: andregradsligninger
Epsilon-delta definisjon av kontinuitet
Epsilon-delta definisjon av kontinuitet (del 2)
Skjæringssetningen
Ekstremalverdisetningen
Middelverdisetningen
Derivasjon
Epsilon-delta definisjon av grenseverdi
Regnetriks for grensverdier
L'Hopitals regel (del 1)
L'Hopitals regel (del 2)
Logaritmisk derivasjon
Kurvedrøfting (del 1): Monotoni, ekstremalpunkter
Kurvedrøfting (del 2): Krumning, vendepunkter
Kurvedrøfting (del 3): Oppsummering
Kurvedrøfting: eksempel (del 1):
Kurvedrøfting: eksempel (del 2):
Asymptoter
Maksimumsproblem
Koplede hastigheter
Omvendte funksjoner
Definisjon av integralet
Analysens fundamentalteorem
Anvendelser av integralet
Delvis integrasjon
Delvis integrasjon: regneeksempler
Substitusjon
Delbrøkoppspalting: enkel variant
Delbrøkoppspalting: repeterte røtter
Delbrøkoppspalting: andregradspolynom
Delbrøkoppspalting: generell teknikk
Induksjonsprinsippet (del 1)
Induksjonsprinsippet (del 2): Regneeksempler
Induksjonsprinsippet (del 3): Alle er like dumme
Kontrapositive bevis og motsigelsesbevis
Klassisk eksempel på motsigelsesbevis

Matemagi:
Magisk triks med to Rubiks kuber

Generelle ressurser:
Engelsk-norsk matematisk ordliste
Norsk-engelsk matematisk ordliste
Noen løsningsforslag til Kalkulus


E-post: matematikktv[at]gmail.com


På denne TV-kanalen vil du finne små videosnutter som tar for seg ulike emner i matematikk på en kort og konsis måte. Lengden på de fleste videosnuttene er omtrent 10 minutter, og stoffet presenteres mye raskere enn på vanlige forelesninger. Videosnuttene kan jo spilles av om og om igjen så mange ganger du måtte ønske, så selv om tempoet kan virke forrykende første gang du ser en videosnutt, har du mulighet til å repetere de delene du ikke fikk med deg i første omgang. Når videosnuttene ikke er for lange, øker nok også sjansen for at du tar deg tid til å se igjennom en videosnutt før det aktuelle stoffet gjennomgås på forelesning, sånn at du har en viss ide om hva et emne handler om på forhånd. For det er mye enklere å få med seg forklaringene og detaljene som blir presentert på forelesningen når du allerede har skaffet deg et skjelett å henge de saftige kjøttbitene på. Har du tilgang til internett, rekker du jo til og med en videosnutt i pausen mellom to forelesningstimer. :-)

I første omgang vil det bli lagt ut videosnutter tilpasset begynnerkurset i Kalkulus på universitetsnivå, men etter hvert kan det også bli aktuelt å legge ut repetisjonsstoff fra matematikkpensum på videregående skole og eventuelt smakebiter på stoff fra mer avanserte matematikkurs på universitetet, litt avhengig av hvordan responsen på de første videosnuttene er. Informasjon om når nye videoer blir lagt ut kan fåes ved å abonnere på youtube-kanalen MatematikkTV.

Stoffet i videosnuttene presenteres av Doktor Klara, et slags matematikkens svar på psykologiens Dr. Phil. ;-) Hun har flere års erfaring i å undervise studenter i matematikk ved Universitetet i Oslo, så hvis du har problemer med et sykt integral, har fått en knute på matematikkmuskelen din (du vet, den muskelen du bruker når du arbeider med tunge matematiske oppgaver), sliter med epsilon-delta-allergi, eller rett og slett føler at matematikkformen er litt rusten, så kan kanskje videosnuttene til Doktor Klara hjelpe deg. Og husk at akkurat som med andre muskler i kroppen, har matematikkmuskelen godt av å trenes jevnlig for å bli sterk og smidig.

Copyright © MatematikkTV