MatematikkTV

Komplekse tall: Algebraens fundamentalteorem

Videolengde: 11:52

Vi starter med å formulere algebraens fundamentalteorem som sier at ethvert n'te-gradspolynom har n komplekse røtter. Vi ser også på en nyttig konsekvens av dette teoremet, nemlig at hvis alle koeffisientene i polynomet er reelle, så opptrer røttene i komplekskonjugerte par. Dette betyr at ethvert reelt polynom kan faktoriseres som et produkt av første og andregradspolynomer med reelle koeffisienter. Til slutt ser vi et eksempel på hvordan vi kan finne både den reelle og den komplekse faktoriseringen av et konkret tredjegradspolynom.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Algebraens fundamentalteoremCopyright © MatematikkTV