MatematikkTV

Komplekse tall: Andregradsligninger

Videolengde: 09:18

I denne videosnutten ser vi på hvordan vi kan løse komplekse andregradsligninger ved hjelp av den gode, gamle abc-formelen som vi allerede kjenner for reelle andregradsligninger. Vi tar for oss et par regneeksempler som viser hvordan vi løser slike andregradsligninger i praksis.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Komplekse tall: AndregradsligningerCopyright © MatematikkTV