MatematikkTV

Komplekse tall: geometrisk tolkning. Polarkoordinater.

Videolengde: 10:54

Vi ser på de geometriske tolkningene av regneoperasjonene for komplekse tall som vi innførte i den første videosnutten om komplekse tall. Deretter ser vi på sammenhengen mellom kartesiske koordinater og polarkoordinater, og hvordan vi kan regne oss fra den ene typen koordinater til den andre. Vi innfører så den trigonometriske formen til et komplekst tall og ser til slutt på hvordan dette kan brukes til å begrunne den geometriske tolkningen av multiplikasjon, nemlig at denne operasjonen tilsvarer addisjon av vinklene og multiplikasjon av lengdene.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Komplekse tall: geometrisk tolkningCopyright © MatematikkTV