MatematikkTV

Komplekse tall: Regneeksempler (del 1)

Videolengde: 06:19

Vi ser konkrete eksempler på hvordan vi adderer, subtraherer, multipliserer og dividerer komplekse tall.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Komplekse tall: Regneeksempler 1:Copyright © MatematikkTV