MatematikkTV

Komplekse tall: regneregler

Videolengde: 10:41

Vi starter med å se på hva et komplekst tall er og hvordan det kan tolkes som en vektor i planet og kan beskrives enten ved kartesiske koordinater eller ved polarkoordinater. Deretter ser vi på hvordan vi adderer, subtraherer, multipliserer og dividerer to komplekse tall.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Komplekse tall: regnereglerCopyright © MatematikkTV