MatematikkTV

Komplekse tall: n-te røtter

Videolengde: 12:46

Vi innfører eksponentialformen til et komplekst tall som er en forkortet skrivemåte som gjør det enkelt å regne med potenser av komplekse tall. Deretter ser vi på hvordan vi kan finne n-te røttene til et komplekst tall, og hvorfor det finnes n n-te røtter som ligger jevnt fordelt utover sirkelen med en vinkel på 2*Pi/n mellom seg.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Komplekse tall: Eksponential form, potenser og komplekse n-te røtterCopyright © MatematikkTV