MatematikkTV

Epsilon-delta definisjonen av kontinuitet

Videolengde: 08:12

Vi starter med å se på noen figurer som viser hva vi intuitivt mener med at en funksjon er kontinuerlig i et punkt og hvordan denne ideen kan presiseres ved å innføre størrelsene epsilon og delta. Deretter ser vi på den formelle epsilon-delta definisjonen av hva det betyr at en funksjon er kontinuerlig i et punkt. Til slutt ser vi et eksempel på hvordan denne definisjonen kan brukes til å vise at en konkret funksjon er kontinuerlig i et gitt punkt.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3 Tavle 4

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Epsilon-delta definisjonen av kontinuitetCopyright © MatematikkTV