MatematikkTV

Kurvedrøfting: Regneeksempel (del 1):
Monotoniegeskape og ekstremalpunkter

Videolengde: 07:29

I denne videoen ser vi et konkret eksempel på hvordan vi kan bruke den deriverte til å avgjøre om en funksjon er voksende eller avtagende på et intervall, og hvordan vi kan finne maksimumspunkter og minimumspunkter for funksjonen. I den neste videoen skal vi se hvordan vi finner ut hvilken vei grafen krummer og hvor den har vendepunkter (del 2).

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Kurvedrøfting: Regneeksempel (del 1)Copyright © MatematikkTV