MatematikkTV

Kurvedrøfting: Del 1
Monotoniegenskaper og ekstremalpunkter

Videolengde: 10:38

I denne videoen ser vi på hvordan vi kan bruke den deriverte til å avgjøre hvor en funksjon er voksende og hvor den er avtagende, og hvordan vi kan finne maksimumspunkter og minimumspunkter for funksjonen. I den neste videoen om kurvedrøfting skal vi se hvordan vi finner ut hvilken vei grafen krummer og hvor den har vendepunkter (del 2), og til slutt følger en kort oppsummering av det vi har gjennomgått i de to foregående videoene (del 3).

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3 Tavle 4

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Kurvedrøfting: Del 1Copyright © MatematikkTV