MatematikkTV

Kurvedrøfting: Del 2
Krumning og vendepunkter

Videolengde: 07:16

I denne videoen ser vi på hvordan vi kan bruke den dobbeltderiverte til å avgjøre om en funksjon er konveks eller konkav over et intervall, og hvordan vi kan bestemme vendepunktene til funksjonen. I den første videoen om kurvedrøfting så vi på hvordan vi kan bruke den deriverte til å avgjøre om en funksjon er voksende eller avtagende over et intervall, og hvordan vi kan finne maksimumspunkter og minimumspunkter for funksjonen (del 1), og i neste video følger en kort oppsummering av det vi har gjennomgått i de to første videoene (del 3).

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Kurvedrøfting: Del 2Copyright © MatematikkTV