MatematikkTV

Kurvedrøfting: Del 3
Oppsummering

Videolengde: 03:34

I denne videoen gir vi en kort oppsummering av det vi har sett på i de to foregående videoene om kurvedrøfting (del 1 og del 2): Vi ser først på hvordan vi kan bruke den deriverte til å avgjøre om en funksjon er voksende eller avtagende over et intervall, og hvordan vi kan finne maksimumspunkter og minimumspunkter for funksjonen. Deretter ser vi på hvordan vi kan bruke den dobbeltderiverte til å avgjøre om en funksjon er konveks eller konkav over et intervall, og hvordan vi kan bestemme vendepunktene til funksjonen.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Kurvedrøfting: Del 3Copyright © MatematikkTV