MatematikkTV

L'Hopitals regel (Del 1)

Videolengde: 11:22

Vi starter med å presentere l'Hopitals regel som er en teknikk for å finne grenseverdier av brøker hvor både telleren og nevneren begge går mot null, eller begge går mot uendelig (og vi kommer også med noen advarsler om hva vi ikke kan bruke denne regelen til). Deretter ser vi et par konkrete eksempler på hvordan denne regelen kan brukes for å regne ut grenseverdier av typen "null over null" eller "uendelig over uendelig". Til slutt ser vi eksempler på hvordan uttrykk av typen "null ganger uendelig" eller "uendelig minus uendelig" kan omformes til uttrykk vi kan bruke l'Hoptials regel på. Et mer komplisert eksempel på hvordan vi kan omforme uttrykk av typen "en opphøyd i uendelig" til et uttrykk vi kan bruke l'Hopitals regel på, blir presentert i en annen videosnutt.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: L'Hopitals regel (Del 1)Copyright © MatematikkTV