MatematikkTV

Omvendte funksjoner

Videolengde: 13:22

Vi starter med å se på en figur som viser hva vi mener med en omvendt eller invers funksjon, og hva som skal til for at en omvendt funksjon skal eksistere. Deretter formulerer vi en setning som sier at slike omvendte funksjoner alltid eksisterer hvis funksjonen vi starter med er injektiv. Vi ser også et eksempel på hvordan vi kan finne den omvendte funksjonen i et konkret tilfelle ved å løse med hensyn på variabelen x. Til slutt utleder vi en sammenheng mellom den deriverte til en funksjon og den deriverte til den omvendte funksjonen, og ser et eksempel på hvordan denne sammenhengen kan brukes til å beregne den deriverte til den omvendte funksjonen i et gitt punkt, uten å måtte finne et uttrykk for den omvendte funksjonen og derivere dette.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3 Tavle 4 Tavle 5

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: Omvendte funksjonerCopyright © MatematikkTV