MatematikkTV

Substitusjon

Videolengde: 11:42

I denne videosnutten ser vi på den integrasjonsteknikken som kalles substitusjon, som går ut på å bytte variabel i et integral så vi får et enklere integral å løse. Vi ser på hvordan vi finner en kjerne i integranden og gjør om integralet til et integral med hensyn på denne kjernen isteden. Deretter ser vi noen konkrete eksempler på bruk av denne teknikken. Vi starter med to enkle eksempler hvor vi kan velge kjernen på en slik måte at den deriverte til kjernen inngår som en faktor i integranden. Til slutt ser vi på et litt mer komplisert eksempel hvor vi kombinerer substitusjon med en annen integrasjonsteknikk, nemlig delvis integrasjon.

Bilder av tavlene i videoen
Her finner du lenker til høyoppløste bilder av tavlene som brukes i videoen, i tilfelle du skulle ha problemer med å lese teksten på dem i selve videoen:
Tavle 1 Tavle 2 Tavle 3

Hovedmeny: Tilbake til hovedsiden

Kalkulus: SubstitusjonCopyright © MatematikkTV