English

Klara Hveberg: Forfatter og matematiker


Foto: Agnete Brun

Hovedside
Biografi
Smakebiter
Intervju
Omtaler
Portrett

Bonusstoff:
Fraktaler
Magisk triks med to Rubiks-kuber

E-post: hvebergklara[at]gmail.com
Forfatterportrett (foto: Agnete Brun)
Copyright © 2019 Klara Hveberg